jest obecnie pusty...
wyszukiwanie zaawansowane
 • O firmie
 • Kontakt
 • Regulamin

Bonus koleżeński !!!

Jeżeli chcesz by Twoi znajomi robiąc zakupy obniżali cenę twoich zamówień, wystarczy spełnić poniższe warunki:

 1. Zarejestrować się jako klient
 2. Polecać sklep 2life wśród swoich znajomych
 3. Osoba polecona przez Ciebie w szczegółach swojego zamówienia wskaże Twój mail

 

Od tej pory możesz cieszyć z bonusu o wartości 5% od wszystkich zakupów, wszystkich klientów poleconych przez Ciebie w przeliczeniu na punktów do wykorzystania w sklepie 2life! (Szczegóły w regulaminie)

 

Jeżeli masz pytania, prosimy o kontaktmail

 

..................................................................................................................................................

 

Regulamin programu „Bonus Koleżeński” w sklepie 2 life

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego „Bonus Koleżeński”  , w szczególności zasady przyznawania uczestnikom programu punktów i ich wykorzystywania.

§ 1.

 1. Uczestnik programu – każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,  jej miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Polski i przystąpiła do programu „ Bonus Koleżeński”.
 2. Klient polecający – osoba która zarejestrowała się w sklepie 2 life, dokonała przynajmniej jednego zakupu przez Internet i której poprawny adres e-mail został wskazany przez inną osobę dokonującą zakupu internetowego w sklepie 2 life w uwagach do transakcji.
 3. Klient polecony – osoba, która zarejestrowała się w sklepie 2 life i przy pierwszym swoim zakupie przez Internet wskazała w uwagach do transakcji poprawny adres e-mail osoby od której dowiedziała się o sklepie.

 

§ 2.

Klient polecający otrzymuje 5% wartości zakupów klienta poleconego w postaci punktów przeliczanych w następujący sposób:  1grosz = 0,01 pkt

Przykład:

 • Wartość zakupów klienta poleconego 320,85 zł
 • Liczba otrzymanych punktów = 320,85 * 5% = 16,04 pkt

Wyżej opisanymi punktami klient polecający będzie mógł płacić za inne produkty dostępne w sklepie 2 life na warunkach opisanych w dalszej części regulaminu.

 

§ 3.

Wystarczy, że adres e-mail klienta polecającego zostanie wskazany przez klienta poleconego tylko w jednej transakcji (w uwagach do danej transakcji), by licząc od tej transakcji, wszystkie punkty obliczone na podstawie wytycznych opisanych w kolejnych punktach za zakupy klienta poleconego, odkładały się na koncie klienta polecającego.

 

§ 4.

Punkty są naliczane dopiero po opłaceniu zamówienia przez klienta poleconego.

 

§ 5.

Punkty są potrącane w przypadku zwrotu towaru przez klienta poleconego.

 

§ 6.

Zgodnie z założeniami niniejszego programu, klient polecający może zapłacić za każdy produkt dostępny w sklepie 2 life 1 zł brutto pod warunkiem, że brakującą różnice do rzeczywistej ceny podanej w sklepie 2 life uzupełni punktami zgodnie z poniższymi zasadami:

 • Przeliczenie: 0,01 pkt = 1 grosz
 • Nie ma możliwości wykorzystania punktów do rozliczenia kosztów wysyłki
 • W uwagach do zamówienia klient polecający informuje nas ile punktów chce przeznaczyć na zakupy
 • Przykład:
 • Produkt kosztuje 300 zł, klient polecający posiada 250 pkt., będzie mógł kupić produkt za 50 zł + koszt wysyłki
 • Produkt kosztuje 100 zł, klient ma 250 pkt., może kupić ten produkt za 1 zł + koszt wysyłki i zostanie mu jeszcze 151 pkt.
 • Produkt kosztuje 100 zł, klient ma 250 pkt., może kupić ten produkt za 50 zł + koszt wysyłki i zostanie mu jeszcze 200 pkt.

 

§ 7.

Informacja o aktualnym stanie posiadanych punktów zostanie wysyłana mailowo na prośbę uczestnika programu na adres e-mail wskazany przy rejestracji w sklepie 2 life.

Jednocześnie spółka 2 life zastrzega sobie prawo wysyłania w dowolnym terminie powiadomienia mailowego o liczbie dostępnych punktów na adres e-mail wskazany przy rejestracji uczestnika programu w sklepie 2 life.

 

§ 8.

Punkty zebrane w ramach programu wygasają po upływie 36 miesięcy od daty ich przyznania uczestnikowi programu ze skutkiem na koniec ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.

Punkty wygasają również przypadku likwidacji bądź upadłości 2 life spółka z o.o.

 

§ 9.

Każdy uczestnik programu ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w programie składając odpowiednie oświadczenie w formie pisemnej.

Spółka 2 life ma prawo wypowiedzieć użytkownikowi uczestnictwo w programie z ważnych powodów do których zalicza się: działanie na szkodę spółki, posługiwanie się nieprawdziwymi danymi, inne naruszenie warunków uczestnictwa w programie. Wypowiedzenie następuje w formie pisemnej ze wskazaniem powodu wypowiedzenia i skutkuje utratą punktów w programie.

 

§ 10.

Spółka 2 life zastrzega sobie prawo zakończenia lub zawieszenia programu „Bonus koleżeński” .  W wyżej wymienionej sytuacji  uczestnicy programu zostaną o tym powiadomieni mailowo na wskazany przy rejestracji w sklepie 2 life adres mailowy i mają prawo zrealizować punkty w określonym przez 2 life spółka z o.o. terminie (nie krótszym niż 1 tydzień licząc od dnia wysłania powiadomienia)

 

§ 11.

Przeniesienie punktów na rzecz innych uczestników programu możliwe jest tylko za zgodą spółki 2 life.

 

§ 12.

Akceptując warunki programu klienci wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji programu.

Dane osobowe uczestników programu  w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), są administrowane i przetwarzane  przez spółkę 2 life wyłącznie na potrzeby realizacji programu.

Ładowanie...